PADI Peak Performance Buoyancy การลอยตัวประสิทธิภาพสูงสุด

The theory is important but it is time in the water is that makes the diver’ ทฤษฎีมีความสำคัญ แต่เวลาอยู่ในน้ำมากขึ้นหมายถึงนักดำน้ำที่ดีกว่า

Facebook:  Koh Chang Divers (Link)

Tripadvisor:  Koh Chang Divers (Link) นักดำน้ำเกาะช้าง (Link)

Excellent buoyancy control is what defines skilled scuba divers. You’ve seen them underwater. They glide effortlessly, use less air and ascend, descend or hover almost as if by thought. They more easily observe aquatic life without disturbing their surroundings. You can achieve this, too. The PADI Peak Performance Buoyancy Specialty course improves the buoyancy skills you learned as a new diver and elevates them to the next level.                                     การควบคุมการลอยตัวที่ยอดเยี่ยมคือสิ่งที่กำหนดนักดำน้ำที่มีทักษะ คุณเคยเห็นพวกมันใต้น้ำ พวกเขาร่อนได้อย่างง่ายดายใช้อากาศน้อยลงและขึ้นลงหรือโฉบลงเกือบราวกับความคิด พวกมันสังเกตสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนสิ่งรอบข้าง คุณสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เช่นกัน หลักสูตรพิเศษการลอยตัวประสิทธิภาพสูงสุดของ PADI ช่วยเพิ่มทักษะการลอยตัวที่คุณได้เรียนรู้ในฐานะนักดำน้ำมือใหม่และยกระดับพวกเขาไปอีกขั้น

PADI (Junior) Open Water Divers or higher, who are at least 10 years old, are eligible to take the Peak Performance Buoyancy course.                                           นักดำน้ำแบบเปิดโล่ง PADI (รุ่นน้อง) ขึ้นไปซึ่งมีอายุอย่างน้อย 10 ปีมีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรการลอยตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

During two scuba dives, you’ll learn how to:  ในระหว่างการดำน้ำสองครั้งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการ:

 • Determine the exact weight you need, so you’re not too light or too heavy.
 • Trim your weight system and scuba gear so you’re perfectly balanced in the water.
 • Streamline to save energy, use air more efficiently and move more smoothly through the water.
 • Hover effortlessly in any position – vertical or horizontal.
 • หนดน้ำหนักที่แน่นอนที่คุณต้องการเพื่อให้คุณไม่เบาหรือหนักเกินไป
  ตัดแต่งระบบน้ำหนักและอุปกรณ์ดำน้ำของคุณเพื่อให้คุณทรงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบในน้ำ
  คล่องตัวเพื่อประหยัดพลังงานใช้อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
  วางเมาส์เหนือตำแหน่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

PREREQUISITE : Open Water Diver  วิชาบังคับก่อน: ใบรับรองน้ำเปิด

DURATION : 1 Day 3 dives  ระยะเวลา: 1 วัน 3 ดำน้ำ

COST : 7,500 Baht           ค่าใช้จ่าย: 7,500 บาท

Transport from any Koh Chang resort*, if required, registration, insurance, basic equipment, refreshments and lunch during the course are all provided . Not included is the entrance fee to the National Marine park – 400baht which is paid at the park on any day we visit.                                                                              บริการรับส่งจากรีสอร์ทบนเกาะช้าง * หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประกันภัยอุปกรณ์พื้นฐานของว่างและอาหารกลางวันในระหว่างหลักสูตร ไม่รวมเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 240 บาทซึ่งจ่ายที่อุทยานในวันที่เราเข้าเยี่ยมชม

*Transfer from resorts east of the main ferry is subject to a surcharge                   * บริการรับส่งจากรีสอร์ททางตะวันออกของเรือเฟอร์รี่หลักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enquiry/Booking form