PADI Search and Recovery Diver ค้นหาและกู้คืนนักดำน้ำ

‘The theory is important but it is time in the water is that makes the diver’ ทฤษฎีมีความสำคัญ แต่เวลาอยู่ในน้ำมากขึ้นหมายถึงนักดำน้ำที่ดีกว่า

Facebook:  Koh Chang Divers (Link)

Tripadvisor:  Koh Chang Divers (Link) นักดำน้ำเกาะช้าง (Link)

It happens: People accidentally drop things from docks, off boats or even while scuba diving. If you’ve ever lost something in the water and wanted to go find it, then the PADI Search and Recovery Diver Specialty course is for you. There are effective ways to search for objects underwater that increase your chances of success. And there are good and better methods to bring up small, large or just awkward items. Search and recovery can be challenging, but a whole lot of fun.                                                                                                                                 มันเกิดขึ้น: ผู้คนบังเอิญทำสิ่งของหล่นจากท่าเทียบเรือนอกเรือหรือแม้กระทั่งขณะดำน้ำลึก หากคุณเคยทำของหายในน้ำและต้องการค้นหาสิ่งนั้นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักดำน้ำค้นหาและกู้คืน PADI เหมาะสำหรับคุณ มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาวัตถุใต้น้ำที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และมีวิธีการที่ดีและดีกว่าในการนำสิ่งของขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือที่น่าอึดอัดใจ การค้นหาและการกู้คืนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ก็สนุกมาก

Gathering information and resources, then carefully planning a search are the first important steps you learn. During four scuba dives you’ll practice:            การรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรจากนั้นการวางแผนการค้นหาอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่คุณต้องเรียนรู้ ในระหว่างการดำน้ำลึกสี่ครั้งคุณจะได้ฝึกฝน:

 • Swimming search patterns using your compass and natural navigation.
 • Locating large and small objects using various search patterns.
 • Using a lift bag for large or heavy objects, plus other recovery methods.
 • Planning a search operation based on facts gathered about a lost object prior to the dive.
 • รูปแบบการค้นหาว่ายน้ำโดยใช้เข็มทิศและการนำทางตามธรรมชาติ
  การค้นหาวัตถุขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการค้นหาต่างๆ
  ใช้กระเป๋ายกสำหรับวัตถุขนาดใหญ่หรือหนักรวมทั้งวิธีการกู้คืนอื่น ๆ
  วางแผนปฏิบัติการค้นหาตามข้อเท็จจริงที่รวบรวมเกี่ยวกับวัตถุที่สูญหายก่อนการดำน้ำ

Course standard is four dives – with Koh Chang Divers it is 5 dives  มาตรฐานหลักสูตรคือการดำน้ำสี่ครั้ง – สำหรับนักดำน้ำเกาะช้างคือ 5 ไดฟ์

The additional dive can be taken as a ‘get back’ in the water dive at the start or a fun dive at the end. Torch, compass and photographs are included in the course                                                                                                                   การดำน้ำเพิ่มเติมสามารถนำมาทบทวนเพื่อเริ่มต้นหรือดำน้ำสนุก ๆ ในตอนท้าย หลักสูตรนี้มีไฟฉายเข็มทิศและภาพถ่าย

PREREQUISITES : Advanced Open Water Diver / Open Water Diver with PADI U/W Navigator speciality                                                                                                            วิชาบังคับก่อน: (รุ่นน้อง) นักดำน้ำขั้นสูงหรือ (รุ่นน้อง) นักดำน้ำเปิดน้ำพร้อมใบรับรองการนำทางใต้น้ำแบบพิเศษ

DURATION : 2 Days 5 Dives    ระยะเวลา: 2 วัน 5 ดำน้ำ

COST : 12,000 baht   ราคา: 12,000 บาท

Transport from any Koh Chang resort*, if required, registration, insurance, basic equipment, refreshments and lunch during the course are all provided . Not included is the entrance fee to the National Marine park – 400baht which is paid at the park on any day we visit.                                                                              บริการรับส่งจากรีสอร์ทบนเกาะช้าง * หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประกันภัยอุปกรณ์พื้นฐานของว่างและอาหารกลางวันในระหว่างหลักสูตร ไม่รวมเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 240 บาทซึ่งจ่ายที่อุทยานในวันที่เราเข้าเยี่ยมชม

*Transfer from resorts east of the main ferry is subject to a surcharge                   * บริการรับส่งจากรีสอร์ททางตะวันออกของเรือเฟอร์รี่หลักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enquiry/Booking form