PADI Underwater Navigator เครื่องนำทางใต้น้ำ

‘The theory is important but it is time in the water is that makes the diver’ ทฤษฎีมีความสำคัญ แต่เวลาอยู่ในน้ำมากขึ้นหมายถึงนักดำน้ำที่ดีกว่า

Facebook:  Koh Chang Divers (Link)

Tripadvisor:  Koh Chang Divers (Link) นักดำน้ำเกาะช้าง (Link)

Be the scuba diver everyone wants to follow because you know where you are and where you’re going. The PADI Underwater Navigator course fine-tunes your observation skills and teaches you to more accurately use your compass underwater. If you like challenges with big rewards, take this course and have fun finding your way.                                                                                                                      เป็นนักดำน้ำลึกที่ทุกคนอยากติดตามเพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน หลักสูตรการนำทางใต้น้ำของ PADI จะปรับแต่งทักษะการสังเกตของคุณและสอนให้คุณใช้เข็มทิศใต้น้ำด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น หากคุณชอบความท้าทายพร้อมผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้เข้าร่วมหลักสูตรนี้และสนุกไปกับการค้นหาหนทางของคุณ

You’ll learn the tools of the trade, including navigation using natural clues and by following compass headings. During three scuba dives, you’ll practice:       คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือการค้าตลอดจนการนำทางโดยใช้เบาะแสตามธรรมชาติและตามเข็มทิศ ในระหว่างการดำน้ำ 3 ครั้งคุณจะได้ฝึกฝน:

 • Methods to estimate distance underwater.
 • Compass navigation while making at least five turns.
 • Marking or relocating a submerged object or position from the surface.
 • Underwater map making.
 • วิธีการประมาณระยะทางใต้น้ำ
  การนำทางด้วยเข็มทิศขณะทำการเลี้ยวอย่างน้อยห้ารอบ
  การทำเครื่องหมายหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหรือตำแหน่งที่จมอยู่ใต้น้ำจากพื้นผิว
  การทำแผนที่ใต้น้ำ.

Course standard is two dives – with Koh Chang Divers it is 3 dives หลักสูตรนี้คือการดำน้ำสองครั้ง – สำหรับนักดำน้ำทุกคนเกาะช้างคือ 3 ไดฟ์

The additional dive can be taken as a ‘get back’ in the water dive at the start or a fun dive at the end. Torch, compass and photographs are included in the course                                                                                                                   การดำน้ำเพิ่มเติมสามารถนำมาทบทวนเพื่อเริ่มต้นหรือดำน้ำสนุก ๆ ในตอนท้าย หลักสูตรนี้มีไฟฉายเข็มทิศและภาพถ่าย

PREREQUISITES : (Junior) Open Water Diver (จูเนียร์) นักดำน้ำเปิด

DURATION : 1 Day 3 Dives  ระยะเวลา: 1 วัน 3 ดำน้ำ

COST : 7500 baht  ราคา: 7500 บาท

Transport from any Koh Chang resort*, if required, registration, insurance, basic equipment, refreshments and lunch during the course are all provided . Not included is the entrance fee to the National Marine park – 400baht which is paid at the park on any day we visit.                                                                              บริการรับส่งจากรีสอร์ทบนเกาะช้าง * หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประกันภัยอุปกรณ์พื้นฐานของว่างและอาหารกลางวันในระหว่างหลักสูตร ไม่รวมเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 240 บาทซึ่งจ่ายที่อุทยานในวันที่เราเข้าเยี่ยมชม

*Transfer from resorts east of the main ferry is subject to a surcharge                   * บริการรับส่งจากรีสอร์ททางตะวันออกของเรือเฟอร์รี่หลักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enquiry/Booking form